U nas zrealizujesz bon na laptopa dla nauczycieli !!!

Nie wiesz jakiego laptopa wybrać?

Nie wiesz czy należy ci się bon?

Bon na laptop dla nauczycieli.

Najważniejsze informacje:

Gdzie można wykorzystać bony na dofinansowanie komputera?

Laptopa za pomocą bonu można kupić wyłącznie w punkcie sprzedażowym, który się zarejestrował w systemie teleinformatycznym.

 • Domyślnie przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, zwanych dalej „nauczycielami.
 • Bony przyznawane będą raz na 5 lat.
 • Bon na 2500 zł na laptopa można wydać na sprzęt tańszy lub droższy – w pierwszym przypadku nie przysługuje zwrot różnicy w cenie, a w drugim należy dołożyć brakującą kwotę z własnej kieszeni i można ją rozłożyć na raty.
 • Bony dla nauczycieli będą przyznawane w turach na rok szkolny 2023/24. Oficjalna data, rozpoczynająca wydawanie bonów, nie jest jeszcze znana, jednak nastąpi jeszcze w tym roku, jednak ministerstwo zapowiedziało start w październiku. Nie wiadomo jednak, czy wtedy zaczną być wydawane bony, czy wtedy dyrekcje szkół dostaną szczegółowe wytyczne.
 • Ministerstwo zacznie wydawanie bonów od nauczycieli, którzy pracują z uczniami klas 4-8, a pozostałe grupy otrzymają sprzęt jeszcze w najbliższym roku szkolnym.
 • Data składania pierwszych wniosków została ustalona na 10 października. Jako pierwsi będą mogli składać wnioski nauczyciele klas 4-8 szkoły podstawowej. Kolejne daty podajemy szczegółowo w tym akapicie.
 • Bony na laptopy dla nauczycieli wygasają 31 grudnia 2025 roku.
 • Wykorzystanie bonu na laptopa będzie możliwe w określonych punktach, które będą wykorzystywać specjalny system teleinformatyczny, stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 • Za bon można będzie kupić wyłącznie laptopa lub laptopa przeglądarkowego (chromebook), który musi spełniać wymogi ministerstwa. Laptop musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży, wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, sprawny technicznie – w oryginalnych opakowaniach, nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
 • Pojawiły się wymagania sprzętowe, które muszą spełniać laptopy dla nauczycieli. Należą do nich m.in. wydajność w teście CrossMark co najmniej 1200 punktów, co najmniej 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci SSD, 2 złącza komunikacyjne oraz ekran FHD o minimalnej przekątnej 13 cali.

Data składania pierwszych wniosków została ustalona na 10 października 2023 roku. Jako pierwsi będą mogli składać wnioski nauczyciele klas 4-8 szkoły podstawowej szkół publicznych. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło także harmonogram składania wniosków. Termin na złożenie przez uprawnionego nauczyciela wniosku w celu otrzymania wsparcia wynosi 30 dni, przy czym dla każdej grupy czas liczy się od innej daty.

 • 10 października 2023: dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych;
 • 11 października 2023: dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych;
 • 12 października 2023: dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych oraz w niepublicznych szkołach artystycznych, posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 • 13 października 2023: dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych.

Przykładowe oferty laptopów

Scroll to Top